Veel gestelde vragen -

Search
Go to content

Main menu:

Veel gestelde vragen

Voorlichting

Frequent Asked Questions


1. Waarvoor staat de afkorting ADRON?
A
nne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Nickerie

2. Is ADRON een overheidsinstelling?
ADRON is de werkarm van Stichting Nationaal Rijstonderzoek Instituut (SNRI). In het bestuur hebben veretegenwoordigers van producenten, verwerkers en  het Ministerie van LVV zitting. Het bestuur wordt door de minister van LVV geïnstalleerd.

3. Wat is de doelstelling van het ADRON?
Het verrichten van toegepast onderzoek binnen de rijstsector en het aanmaken van goed plantmateriaal ten behoeve van de rijstverbouwers.

4. Hoe lang is ADRON al actief in rijstonderzoek?
Sedert 1994. Dit is tevens het jaar waarin ADRON is opgericht.

5. Is onderzoek zo belangrijk?
Voor het opvoeren van de opbrengst, verbeteren van de kwaliteit en het verlagen van de kosten is onderzoek essentieel. Onderzoek moet dus resulteren in betere rassen en efficiëntere teelttechnieken.

6. Welke onderzoeksprogramma’s worden uitgevoerd?
Er zijn vijf (5) programma’s:
a.       Veredeling
b. Gewasmanagement
c. Post Harvest
d. Zaaizaadproductie
e. Communicatie

7. Hoeveel kost onderzoek en wie betaalt het?
Circa US$300.000,- per jaar. Deze kosten worden betaald door:
·  De rijstsector (het keurloon); circa 37%.
·  Overheid (subsidie); circa 60%.
·  Eigen inkomsten(zaaizaad en diensten); circa 3%.

8. Hoe wordt onderzoek verricht?
Elk onderzoeksprogramma word geleid door een coördinator die één of meerdere MBO’ers (Natinner) tot zijn beschikking heeft. Er is afhankelijk van de aard van het programma ook een team van veldarbeiders, inclusief de voormannen ter beschikking voor het programma. Middels surveys en andere methoden wordt informatie vanuit het veld verzameld om zodoende de onderzoeksprogramma’s op te stellen, immers er wordt aan toegepast onderzoek gedaan. Tijdens de uitvoering van het onderzoek worden naast experimenten op het onderzoeksstation ook op boerenvelden trials uitgezet. Hierdoor wordt de participatie van de boer bevorderd. Ook wordt er nauw samengewerkt met onderzoeksinstituten in het buitenland, w.o. Guyana, Filippijnen, Holland, etc.

9. Hoe kunnen boeren en andere belanghebbenden beschikken over onderzoeksresultaten?
Er is een aantal strategieën dat toegepast wordt om onderzoek en onderzoeksresultaten naar voor belanghebbenden toegankelijk te maken:
·       Farmer Field Schools (recentelijk geïntroduceerd)
· Demonstraties
· Radioprogramma’s
· TV Programma’s
· Opendagen
· Folders en ander geschreven materiaal
· Persoonlijke contacten
· Website (op zeer korte termijn toegankelijk)

10. Wat heeft het ADRON tot nu toe bereikt?
Hieronder een opsomming van de meest belangrijke resultaten:
Drie zaaizaad lijnen:
ADRON-111
(op 70% van de kleine boerenvelden geteeld),
ADRON-117 en
ADRON-125 (100 dagen ras met 10% hoger pelrendement)

Chemisch onderhoud van kavelsloten, dammen, irrigatie- en loosleidingen uitgetest. Deze methode kost 3 tot 5 keren goedkoper dan de HGM.

Minimum Tillage uitgetest; reduceren van de grondbewerkingskosten met tot US$.75/ha

Zaaizaad productie ism 35 kleine en 5 grote boeren. Er wordt door deze boeren op circa 150 hectarezaad geplant.

Basisonderzoek voor het introduceren van Integrated Pest Management (IPM) uitgevoerd.

Onderzoek naar betere droog temperaturen

Voorlichtingsprogramma’s (Radio, TV, Folders, Billboards, Demonstraties, etc.)

Focal Point; productie en exportgegevens naar het CARICOM secretariaat en andere relevante instituten.

Studenten begeleiding; meer dan 20 op Universitair, HBO, NATIN niveau. Tal van andere studenten op VOS en VOJ niveau

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu