Rijstteelt -

Search
Go to content

Main menu:

Rijstteelt

Rijstonderzoek

Historie Rijssteel in Suriname


In Suriname verbouwt men al sinds eeuwen rijst, maar tot 1873 betrof het hier uitsluitend droogland rijst zoals die tot de dag van vandaag nog in het binnenland door de bosnegers wordt aangeplant in wisselbouw. De precieze herkomst van deze droogland rijst is tot op heden nog onduidelijk. Er werd al gewag gemaakt met proeven met rijstverbouw in de 17 e  eeuw.
Vanaf 1873 zijn rijstrassen voor natte rijstbouw geïntroduceerd door de immigranten uit toenmalig Brits Indië en later uit Java, Nederlands Indië.

We onderscheiden ruwweg dus zeven, soms overlappende, ontwikkelingsperioden in de Surinaamse rijstbouw:
1.   tot ongeveer 1873, toen voornamelijk drooglandrijst werd verbouwd;
2. 1873-1900, toen de natte rijstbouw informeel in Suriname werd ingevoerd door Hindostanen en Javanen,
3. 1900-1949, toen het Landbouw Proefstation als enige de rijstverbouw met onderzoek ondersteunde,
4. 1933-1949, toen vanuit de firma van Dijk praktijkonderzoek in de gemechaniseerde rijstbouw werd uitgevoerd in Nickerie, later uitgebreid met rijstveredeling door Ir. A. D. Van Dijk, in samenwerking met het Landbouw Proefstation
5. 1949-1975, toen de Stichting Machinale Landbouw Suriname (SML) de gemechaniseerde rijstbouw op zijn areaal introduceerde en met landbouwkundig- en veredelingsonderzoek ondersteunde, daarmee het zwaartepunt van het rijstonderzoek naar het district Nickerie verleggend,
6. 1975-1993, toen de SML niet langer als experimenteel bedrijf kon worden ondersteund, steeds meer als productiebedrijf werd bestuurd, en het onderzoek niet meer afdoende kon ondersteunen,
7. vanaf 1994, toen ADRON daadwerkelijk met het onderzoek begon en zijn bijdrage aan Suriname's rijstbouw ging leveren.

Grondbewerking met Ossen
Rijstbeplanting met de hand
Inzaai, tegenwoordig veelal met vliegtuig
  In de onderstaande tabel wordt middels enkele karakteristieken de omvang en belang van de sector weergegeven.

Tabel: Productie en export over de afgelopen 5 jaren

Jaar

Areaal (hectare)

Totale natte productie

Export volume (ton)

Waarde (x USD1000)

2001

50.780

208.404

52.540

10.982

2002

41.473

171.138

71.811

14.174

2003

50.146

224.800

41.949

9.97

2004

47.850

202.395

51.830

11.890

2005

44.500

195.200

35.877

8.913

Bron: ASYCUDA/ADRON

 

 

Economie

De rijstsector is voor Suriname economisch gezien bijzonder belangrijk. Naast het feit dat het aan enkele duizenden personen een werkgelegenheid biedt, levert het een belangrijke bijdrage in het genereren van inkomsten (zie tabel). Deze sector voorziet de totale Surinaamse bevolking in haar hoofdvoedsel. De behoefte wordt geschat op circa 25 tot 30 duizend ton witte rijst per jaar met een waarde van circa USD 6 tot 8 miljoen. Dit is dus de besparing die de sector oplevert aan de staat. Naast deze directe bijdragen heeft deze sector ook spin-off activiteiten als gevolg.

Faciliteiten
De rijstsector heeft een zekere potentie die bij volledige benutting een behoorlijke output zou kunnen leveren. Onderstaand vindt U een opsomming van deze faciliteiten.

Kwantitatieve gegevens:
Circa 60.000 ha beschikbaar
Circa 2.000 tot 3.000 boeren
7 lokale banken
Circa 20 relatief grote actieve verwerkers
Circa 350.000 ton/seizoen droogcapaciteit
Circa 20 relatief grote actieve verwerkers
Circa 350.000 ton/seizoen droogcapaciteit
Circa 110.000 ton opslag capaciteit
Circa 120 ton/u pel capaciteit
Circa 20 ton/u slijp capaciteit
Circa 5 inputsuppliers
Minimaal 2 havenfaciliteiten
1 groot pompstation (Wakay)
1 rijstonderzoekscentrum

Kwalitatieve gegevens:
Lokale kennis
Wetenschappelijke kennis
Cultuur (motivatie)
Horizontale samenwerking
Verticale samenwerking
Rijstbeleid

Export witte rijst
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu