Radio en TV -

Search
Go to content

Main menu:

Radio en TV

Voorlichting

Tabel : Communicatiestrategieën op seizoensbasis

Strategie

Frequentie

Opmerking

Radiospots

1 tot 2 keren per week

RASONIC & ISHARA

Radio program

Twee keren per week

15 minuten program

TV-spots

Twee keren per week

RTV

Dagbladen

Een keer per week

Dagblad Suriname

Brochures (5)

Distributie op seizoen basis

400-500 elk

Reclameborden

Continu

Langs de weg (4)

Proeven op boerenvelden

Regelmatig

FFYT

Veldonderzoek

Onregelmatig

Productie systemen

Open dagen

Onregelmatig

 

Focusgroepsgesprekken

Onregelmatig

 

Demonstraties

Onregelmatig

 

Field schools

Onregelmatig

In voorjaar inzaai 2005 gestart

 

Algemeen

De prestatie van een organisatie hangt sterk af van zowel interne als externe communicatie. Dit zoveel te meer voor een organisatie belast met praktijkonderzoek. Voor ADRON is een goede communicatie van levensbelang; het centrum moet regelmatig zijn boodschap, zijn doelgroep, en de meest effectieve communicatiestrategieën analyseren wil de externe communicatie effectief zijn. Eventueel vereiste aanpassingen zullen hieruit voortvloeien. In mei 1997 organiseerden de agronomen de eerste bijeenkomsten met boeren en op die weg is ADRON regelmatig verder gegaan.

Analyse van de doelgroep
Onderzoek in 2000 naar het meest effectieve communicatiesysteem binnen de rijstsector resulteerde in de volgende bevindingen. De inhoud moet voornamelijk gericht zijn op boeren en verwerkers, waarbij participatie in het totale rijstonderzoek centraal staat. ADRON moet op korte termijn, gegeven de schaarse middelen en mankracht, niet proberen een aparte voorlichtingspoot op te zetten. Evenmin moet het zich inlaten met het verstrekken van inputs of met volwassenen educatieprojecten voor boeren. Het genereren van informatie en de overdracht van de onderzoeksresultaten kan beter plaatsvinden volgens onderstaande methoden:
· Participatieve  methoden: o.a. Field schools en demonstraties.
· Massa media: Radioprogramma’s, Tv-programma’s en Gedrukt informatiemateriaal
·Horizontale communicatie: tussen boeren

Massa media en de horizontale communicatie moeten als ondersteunende methoden gebruikt worden in de participatieve technologie ontwikkeling.

Huidige toegepaste strategieën
Momenteel worden verschillende methoden in de praktijk toegepast. Er wordt getracht de boeren zoveel mogelijk informatie te verschaffen over de verschillende teeltmaatregelen om zodoende de efficiëntie op te voeren. Bij het introduceren van nieuwe (verbeterde) technieken wordt naast de massamedia ook groepsdiscussies en demonstraties gebruikt. Surveys en on-farm trials dienen om feedback van de boeren te krijgen.

Bijkans 600 boeren deden mee in het veldonderzoek naar de omstandigheden van hun rijstverbouw, terwijl er bij 215 boeren proeven werden uitgevoerd. Inmiddels zijn zes demonstraties over Minimum Tillage, 13 Focusgroep discussies, 15 radioprogramma’s, 12 TV - spots, 4 reclameborden, en verschillende seminars gehouden over waterbeheer en onderzoeksresultaten. Productie - tips zijn ook gepubliceerd via het Dagblad Suriname. Tevens werd een aantal open dagen en trainingen voor boeren en verwerkers. Recentelijk is met financiële hulp van de FAO een start gemaakt met de Farmers Field School (FFS).  

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu