Lekhram Soerdjan nieuwe directeur van Adron -

Search
Go to content

Main menu:

Lekhram Soerdjan nieuwe directeur van Adron

ADRON Actueel

Lekhram Soerdjan nieuwe directeur van Adron
09-12-2009

Nickerie - Lekhram Soerdjan is vanaf 9 december 2009, aangesteld als directeur van het rijstonderzoekscentrum, Adron, te Nieuw Nickerie. Hij is belast met het management van het rijstonderzoekscentrum, sturing aan het onderzoek en participatie in de onderzoeksprojecten.


Directeur Lekhram Soerdjan, Msc.

Het Anne van Dijk Onderzoekscentrum Nickerie(Adron) is een werkarm van de Stichting Nationaal Rijstonderzoeks Instituut (SNRI), welke in 1987 is opgericht. De Stichting heeft tot doel de bevordering van de rijstcultuur in de ruimste zin des woord. Activiteiten houden in; wetenschappelijk en toegepast onderzoek, het ontwikkelen van nieuwe, betere rijstvariëteiten en het beschikbaar doen komen van goed plantmateriaal en informatie ten behoeve van de rijstsector.  


In dit kader is door SNRI de werkeenheid, het Adron,  ingesteld op 4 maart 1994. De heer Kardi Kartosoewito was sedert 1995 directeur van het Adron. Vanwege het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd was de functie van directeur vacant sinds mei 2009.

Het SNRI-Bestuur heeft na afstemming met de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Kermechend Raghoebarsing, een open sollicitatieprocedure ingezet om invulling te geven aan deze functie. Het SNRI-bestuur heeft uiteindelijk unaniem besloten dat Soerdjan de juiste man is voor de job.-.
Soerdjan komt uit de gelederen van Adron zelf en wordt volgens het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) gedragen door het bestuur. Soerdjan is sedert november 1998 verbonden aan het Adron, haalde in maart 2002 zijn M.Sc. in Wageningen en werkt vanaf 2002 als onderzoeker bij het Adron. Sedert 24 april 2009 was hij reeds belast met de waarneming van de directeursfunctie.

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu