Grondbewerking -

Search
Go to content

Main menu:

Grondbewerking

Productie

Het doel van grondbewerking is het verkrijgen van een goed egaal zaaibed, vrij van gewasresten en onkruid aan het oppervlak. Na het branden van stro kan er één van de traditionele grondbewerking scenario’s toegepast worden.Traditionele grondbewerking scenario’s

1. Uitsluitend natte grondbewerking
2. Eén keer rommelen + natte bewerkingen
3. Twee keer rommelen + natte bewerkingen
4. Ploegen + natte bewerkingen
5. Eén keer rommelen + ploegen + natte bewerkingen


Branden
De grondbewerking begint direct na de oogst. Zodra het stro na de oogst wat is gedroogd, wordt het verbrand. Dit gebeurt in de periode 5 tot 14 dagen na de oogst. Het branden heeft als voordeel dat het grootste deel van het stro en de zaden van onkruiden die op het oppervlak voorkomen, verbrand worden.

Droge grondbewerking (rommelen en ploegen)
Als de grond voldoende droog is, wordt het droog bewerkt. Bij voorkeur wordt gewerkt als de grond goed bewerkbaar is (niet te nat of te droog). De droge grondbewerking bestaat uit één of meer ca. 10-15 cm diepe, niet kerende stoppelbewerkingen met een middelzware tot zware schijveneg, de zogenaamde rommelen of uit ca. 10-25 cm diep, kerende ploegen met een schijvenploeg. De droge grondbewerking kan alleen toegepast worden indien het weer deze toelaat

Natte grondbewerking
Voorbewerking: als er voldoende irrigatiewater beschikbaar is, wordt er 15-20 cm water op de kavel ingelaten en wordt doorgaans na een korte wachttijd begonnen met de eerste natte grondbewerking, het zogenaamde voorbewerken. Het doel van het voorbewerken is om de aanwezige gewasresten en onkruid, inclusief de opgekomen (rode)rijst, onder te werken in de natte losgemaakte grond en zo mogelijk onder het waterniveau. De werktuigen die voor het voorbewerken gebruikt worden, zijn een lichte schijveneg, een chipper of een modderrol. De wieltractor wordt hierbij uitgerust met kooiwielen. Het losmaken van de grond en het onderwerken van de gewasresten gebeurt zowel door de werking van de werktuigen als door de kooiwielen van de tractor.
Modderen: Na het voorbewerken wordt een wachttijd in acht genomen van ruim één week om de ondergewerkte gewasresten te laten verteren. Dit is niet alleen nodig om een schoon zaaibed te krijgen, maar ook omdat de kieming en begingroei van de rijst nadelig wordt beïnvloed door toxische stoffen die tijdens de vertering vrijkomen. Het modderen gebeurt met dezelfde machines als het voorbewerken. In 2 tot 3 werkgangen worden de resterende gewasresten in de klei onder de losgemaakte grond gedrukt en wordt de losgemaakte, zacht geworden grond verder bewerkt totdat dit een vloeibare massa wordt.

Egaliseren
Nat egaliseren (balken): de ontstane modderlaag wordt bij het nat egaliseren (balken) zo vlak mogelijk gemaakt om het zaaibed af te maken. Dit gebeurt met een tractor met kooiwielen en een lange zware sleepbalk. Om een goed resultaat te krijgen, moet de modder goed vloeibaar zijn zodat deze onder de relatief gerichte krachten die de balk uitoefent gaat stromen naar de laagste plekken. Bij een ongelijk veld of als er diepe sporen zijn, moet een modderlaag van behoorlijke dikte aanwezig zijn om de lage plekken opgevuld te krijgen. Bij het balken wordt het veld alleen plaatselijk geëgaliseerd; te grote hoogteverschillen worden door balken niet weggewerkt. Na het balken worden de kavels diagonaalsgewijs van greppels voorzien om een vlotte afwatering na de inzaai te verzekeren. Hierna zijn de velden zaaiklaar.

Ter voorkoming van hoogteverschillen op het veld is het mogelijk om eens in de paar seizoenen het veld te egaliseren met bijvoorbeeld een laser gestuurde egalisator. Door gebrek aan dit apparaat kan dit niet naar behoren toegepast worden.

Kosten
De totale grondbewerking beslaat circa 25 - 30% van de totale kosten per hectare. In het hoofdseizoen (mei – oktober) van 2005 bedroegen de kosten circa US$125 per hectare.
Droge grondbewerking middels rommelploeg
Stroverbranding
Droge grondbewerking - rommelploeg
Natte grondbewerking - eggen
Natte Grondbewerking - egaliseren
Laser gestuurd grondegalisatie
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu